خرید آینه و کنسول همراه با ویترین

باید به چهارچوب های تعیین شده ی خودتان برای طراحی

برای پاسخ به این سوال باید بازگردید و چهارچوب های تعیین شده ی خودتان را برای طراحی دکوراسیون منزلتان بازنگری کنید. اگر صرفاً به دنبال ایجاد یک فضای مینیمالیستی هستید، قطعاً جواب خیر است. اما در صورتی که تنها به دنبال ایجاد یک فضای مدرن هستید و متراژ منزل شما بالاست می توانید هر دوی این وسایل را خریداری کنید و در جایگاه های مناسب خود قرار دهید. اما به شرط اینکه اصل سادگی و توجه به رنگ مناسب در آن ها رعایت شده باشد، تا با شلوغی و در هم ریختگی فضا و از بین رفتن روح مدرن روبرو نشوید.

"Good shop Product" was added to wishlist